Listy i Odznaczenia,

które otrzymała nasza szkoła

medal s Listy i Odznaczenia

30 czerwca 2018 roku w dniu Jubileuszu 5-lecia szkoły nasza placówka za swoją dotychczasową działalność na rzecz dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia na Wyspach Brytyjskich: nauczanie języka polskiego jako drugiego, polskiej kultury, historii, tradycji i obyczajowości oraz szeroko rozumianej polskości, pracę na rzecz Polonii, na którą składają się między innymi spotkania organizowane na rzecz rodziców oraz organizacja akcji charytatywnych na rzecz Polonii, a także za współpracę z licznymi instytucjami w kraju i na Wyspach Brytyjskich, które są związane z krzewieniem edukacji wśród dzieci i młodzieży, została odznaczona przez Marszałka Senatu RP medalem Senatu RP.

Scan 2 Listy i Odznaczenia
Scan 3 1 Listy i Odznaczenia

Podczas jubileuszowej uroczystości odczytał list od Marszałka Senatu i wręczył medal dla szkoły na ręce dyrektora szkoły Senator RP Antoni Szymański. Dziękujemy za ten zaszczyt.

Scan 4 Listy i Odznaczenia
Scan 5 1 Listy i Odznaczenia
Scan 6 1 Listy i Odznaczenia
Scan 9 Listy i Odznaczenia
Scan 10 Listy i Odznaczenia
IMG 9857 Listy i Odznaczenia
Scan 0 Listy i Odznaczenia
Scan 1 Listy i Odznaczenia
Scan 22 Listy i Odznaczenia
Scan 20 Listy i Odznaczenia
Scan 8 Listy i Odznaczenia
Scan 21 Listy i Odznaczenia
Scan 13 Listy i Odznaczenia
Scan 14 Listy i Odznaczenia
Scan 15 Listy i Odznaczenia
Scan 16 Listy i Odznaczenia
Scan 17 Listy i Odznaczenia
Scan 18 Listy i Odznaczenia
Scan 12 Listy i Odznaczenia
Scan 11 Listy i Odznaczenia
Scan 19 Listy i Odznaczenia
IMG 9856 Listy i Odznaczenia