Dyrekcja i Zarząd Szkoły

Grono Pedagogiczne


Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Szkoły posiadają wyższe wykształcenie, doświadczenie i staż pracy w instytucjach zajmujących się edukacją, uprawnienia pedagogiczne oraz wszystkie niezbędne dokumenty warunkujące prowadzenie placówki edukacyjnej oraz pracę z dziećmi i młodzieżą. Proces rozwoju osób pracujących w szkole jest nieustannie wspierany poprzez ich uczestnictwo w szkoleniach, konferencjach, kursach, a także poprzez współpracę z instytucjami związanymi z edukacją w Polsce i na Wyspach Brytyjskich oraz poprzez uczestnictwo w innych formach doskonalenia zawodowego.


avatar Dyrekcja i Zarząd Szkoły

Małgorzata Bugaj – Martynowska
Dyrektor Szkoły

avatar Dyrekcja i Zarząd Szkoły

Grzegorz Martynowski
Dyrektor Szkoły

avatar Dyrekcja i Zarząd Szkoły

Malgorzata Zajączkowska
Wicedyrektor ds. nauczania wczesnoszkolnego – klasy 0-3

avatar Dyrekcja i Zarząd Szkoły

Katarzyna Wierciszewska
Wicedyrektor ds. edukacji
– klasy 4-gimnazjum

avatar Dyrekcja i Zarząd Szkoły

Joanna Krasowska
Prezes Zarzadu Koła Rodziców /
First Aid / Dyżur podczas przerwy

avatar Dyrekcja i Zarząd Szkoły

Barbara Sieńska
Wiceprezes Zarzadu Koła Rodziców /
First Aid / Dyżur podczas przerwy

avatar Dyrekcja i Zarząd Szkoły

Magdalena Olejniczak
Menager Zarzadu Koła Rodziców / Dyżur podczas przerwy

avatar Dyrekcja i Zarząd Szkoły

Jolanta Lewicka
Menager Zarzadu Koła Rodziców / Dyżur podczas przerwy