Propozycje wybranych lektur

na rok szkolny 2017/2018

Ostatecznego wyboru spośród proponowanego spisu dla każdej z klas dokonują nauczyciele-wychowawcy klas (3-5 pozycji w ciągu roku szkolnego). W klasach 0 nauczyciel podczas zajęć jest zobowiązany do przeczytania wybranych lektur uczniom. Lista wybranych lektur w danej klasie powinna być dostarczona dyrektorowi placówki ds. edukacji do końca września 2014 r. (imię i nazwisko wychowawcy klasy, klasa, spis wybranych pozycji i przybliżony termin ich realizacji w ciągu roku szkolnego). Proszę o swoim wyborze również poinformować rodziców dzieci w celu zakupienia przez rodziców pozycji książkowych (wymóg ten nie dotyczy wychowawców klas 0).


ChildReadingBook  Biblioteka
Lektury stanowią obowiązkową cześć programu nauczania.
O kolejności ich czytania decyduje nauczyciel prowadzący zajęcia.
Wszystkie egzemplarze lektur Rodzice mogą zamówić i zakupić w szkole.

Szczegółowa specyfikacja programowa obejmująca egzamin na poziomie maturalnym znajduje się na: www.aqa.org.uk Polish Specification

Udostępnij: