Bezpieczeństwo dzieci

w naszej szkole

Kto odpowiada za bezpieczeństwo dzieci?

Za bezpieczeństwo dzieci w szkole odpowiadają wszyscy:
 • Dyrekcja Szkoły,
 • Nauczyciele,
 • Asytenci,
 • Rodzice podczas dyżurów oraz przed rozpoczęciem zajęć do godz. 9.30 i po zakończeniu zajęć od godz. 13.00, jeżeli dziecko nie uczęszcza na zajęcia pozalekcyjne.
 • Jeżeli dziecko uczęszcza na zajęcia dodatkowe za jego bezpieczeństwo odpowiada osoba, która prowadzi zajęcia i posiada zaświadczenie o niekaralności CRB Check.
Osobami odpowiedzialnymi i przeszkolonymi w szkole w ramach Child Protection są:
 • mgr Malgorzata Zajaczkowska – Wicedyrektor ds. nauczania wczesnoszkolnego – klasy 0-3
 • mgr Grzegorz Martynowski – Dyrektor Szkoły d/s formalno-prawnych
Firs Aid:
 • mgr Grzegorz Martynowski – Dyrektor Szkoły d/s formalno-prawnych
 • mgr Malgorzata Zajaczkowska – Wicedyrektor ds. nauczania wczesnoszkolnego – klasy 0-3
 • mgr Daria Wilkinson – Wychowawca 4B, Koordynator strony Facebook
 • Joanna Krasowska – Prezes Zarzadu Koła Rodziców
 • Barbara Sienska – Wiceprezes Zarzadu Kola Rodziców