Rejestracja ucznia

2018 / 2019

Wymagane dokumenty


  • świadectwo urodzenia dziecka (polskie lub brytyjskie)
  • potwierdzenie adresu zamieszkania
  • dowód lub paszport tożsamości rodzica

Prosimy o przyniesienie oryginałów i kserokopii wymaganych dokumentów.

Opłaty


Po wypełnieniu Karty należy niezwłocznie wpłacić na konto szkoły pierwszą obowiązkową wpłatę na poczet opłat za edukację w szkole w wysokości £80 od jednego ucznia. Na wypadek rezygnacji opłata nie podlega zwrotowi.

Pozostałe opłaty określa Regulamin Szkoły.

Konto bankowe


Account Name (Nazwa Konta): Mission Polish School
Sort Code (Numer Rozliczeniowy Banku): 090128
Account Number (Numer Konta): 46826931

Karta Rejestracyjna Ucznia 2018/2019

Aby pobrać karte rejestracyjną kliknij

POBIERZ
Tylko w całości wypełniona Karta wraz z dokonaną opłatą będzie brana pod uwagę przy umieszczeniu dziecka na liście uczniów placówki.